CheckinAtWork


In België moet op elke werf van meer dan 500.000 € aanwezigheidsregistratie plaatsvinden. De aanwezigheidsregistratie dient om de aanwezigheid van alle natuurlijke personen die op een arbeidsplaats aanwezig zijn bij de RSZ te registreren, onafhankelijk van hun statuut (werkgever, werknemer of zelfstandige) of van hun plaats van herkomst (België of het buitenland). De gegevens moeten geregistreerd worden in de gegevensbank van de RSZ (checkin@work). De registratie moet gebeuren vóór de aanvang van de uitvoering van de prestaties van de betrokken persoon.

vue de l'application iBouw - CheckinAtWork

De wet


Bij werken in onroerende staat is de aanwezigheidsregistratie verplicht voor plaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag exclusief btw gelijk is aan of hoger is dan een specifiek drempelbedrag dat afhangt van de datum van het begin van de werken: voor werken die gestart zijn in de periode van 01/04/2014 tot en met 29/02/2016 bedraagt het drempelbedrag 800.000 €. Voor werken gestart na 29/02/2016 is het drempelbedrag vastgelegd op 500.000 €.

Verantwoordelijkheden en sancties

De verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in rechtsbepalingen. De inbreuken/tekortkomingen bij deze verantwoordelijkheden zijn dit ook. De inbreuken moeten het voorwerp uitmaken van een vaststelling door de bevoegde inspectiediensten. Deze vaststellingen worden overgemaakt aan de instanties die bevoegd zijn om sancties toe te passen en/of om sancties te verzoeken.
Boetes kunnen variëren van 60 € voor de zwartwerknemer tot 6000 € voor de verantwoordelijke aannemer.

vue de l'application iBouw - CheckinAtWork

Onze oplossing


Met iBouw bieden we een eenvoudige, effectieve en betaalbare oplossing voor het registratieproblematiek.

Bij het aanmaken van een project kunt u RSZ werf identificatie nummer invullen.

Bij het aanmaken van de werknemer kunt u zijn nationaal identificatienummer invullen.

Tot slot, start gewoon een bezoek aan. Als de gegevens ingevulde zijn, zal in de app automatisch een knop verschijnen die er alleen maar hoeft aangeklikt worden om in real time zich aan te melden. U wordt in real time geïnformeerd over de status van uw aangifte, succes of fout.